Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Đại học Đà Lạt lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 thành công

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam, của Đảng ủy Trường Đại học Đà Lạt, chiều ngày 20/10 và sáng ngày 21/10/2017, Công đoàn Trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Top