Trường Đại học Đà Lạt tham gia Hội thi văn nghệ và Thể thao trong khối thi đua các Trường Chuyên nghiệp, Cao đẳng và Đại học chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Thực hiện kế hoạch của khối thi đua các Trường Chuyên nghiệp, Cao đẳng và Đại học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu về việc tham gia Hội thi thể thao và văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016 tại Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng, Trường Đại học Đà Lạt đã tham gia thi đấu các nội dung gồm: bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn và văn nghệ trong 2 ngày 15,16/11/2016. 

Top